BẢNG TÊN HỌC SINH
Kích thước thường dùng: ngang 7cm x cao 2.6cm.
Màu sắc thường dùng: 3 màu như bảng tên mẫu.
xanh den
xanh den
xanh den
TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ
AN DƯƠNG VƯƠNG
KHÁNH VÂN
9A1


- HƯỚNG DẪN CHỌN MÀU BẢNG TÊN: Bạn có thể chọn màu cho 3 chi tiết trong bảng tên bằng cách click chọn từng cá thể (khung và cấp trường, tên trường, tên học sinh và lớp) rồi sau đó click chọn màu trên vòng tròn.
- Sau khi hoàn tất chọn màu cho bảng tên. Bạn có thể gửi về cho KHẢI HƯNG. Chúng tôi sẽ liên lạc với bạn để thống nhất thiết kế.